1971

The Andromeda Strain (1971) แอนโดรเมด้า สงครามสยบไวรัสล้างโลก
7.2

The Andromeda Strain (1971) แอนโดรเมด้า สงครามสยบไวรัสล้างโลก

ผลิตขึ้นจากนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องชื่อเดียวกัน เขียนโดย […]