2002

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002) สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 2: กองทัพโคลนส์จู่โจม
6.6
TH/SUB

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002) สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 2: กองทัพโคลนส์จู่โจม

10 ปีให้หลังจากเหตุการณ์ที่ดาวนาบู (Naboo) มีเหตุการณ์ไ [...]